Gå til hovedindhold

260 mio. kr. til cykeltrafik

Ved udmøntning af cykelpuljerne er forligspartierne bag den grønne transportpolitik blevet enige om at fremrykke indsatsen for mere cykeltrafik.

Indhold

    Parterne er enige om at styrke indsatsen for cyklismen i Danmark ved i efteråret at udmønte i alt ca. 180 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik. I forhold til bevillingen på finansloven for 2010 på 96 mio. kr. fremrykkes 70 mio. kr. af midlerne i cykelpuljen fra 2011-2014 til 2010. Hertil kommer uforbrugte midler fra udmøntningen i efteråret 2009 på ca. 15 mio. kr.

    Den samlede udmøntning fra cykelpuljen i 2010 kommer med denne beslutning op på ca. 260 mio. kr.

    Læs hele aftaleteksten her