Bedre europæisk indsats over for flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag opnået enighed med EU’s øvrige ministre om at sikre en mere ensartet undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og hændelser i civil luftfart i hele Europa.

11. marts 2010

Der er tale om nye EU-regler om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart, der ajourfører og moderniserer de gældende regler. Formålet er at forbedre effektiviteten af systemerne til undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart.

Et af formålene er bl.a. at fremme samarbejdet yderligere mellem medlemslandenes havarikommissioner ved at udvikle et såkaldt europæisk netværk af havarikommissioner samt at oprette nogle centrale funktioner til at understøtte dette. I dag er det ikke alle europæiske undersøgelsesorganer (havarikommissioner), der har samme høje undersøgelseskompetencer, og en bred vidensdeling mellem de nationale havarikommissioner og med EU er derfor hensigtsmæssig. Danmark hører til de lande, hvor undersøgelsesorganet allerede har et højt niveau.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg synes, at det er meget positivt med initiativer som disse, hvor hensigten er at forbedre efterforskning og forebyggelse af ulykker i civil luftfart.

- Jeg glæder mig over, at vi nu har taget første skridt til, at undersøgeleskompetencerne i EU på området for luftfartshavarier udnyttes endnu mere effektivt, og at moderniseringen fremmer gennemsigtighed på området.

- Jeg synes, at det er fornuftigt, at fremme dette samarbejde og deltagelse i et netværk blandt medlemslandenes havarikommissioner på området.

- I dag er det ikke alle undersøgelsesorganer, der har de samme høje undersøgelseskompetencer – som vi for eksempel har i Danmark – og en bred vidensdeling mellem de nationale havarikommissioner og med EU er derfor vigtig.