Gå til hovedindhold

Bedre sikkerhed i overkørsler

Med henblik på at forbedre sikkerheden i overkørsler på jernbanen reserveres der 40 mio. kr. til en indsats også i de såkaldt sikrede overkørsler.

Indhold

  Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

  - Der er generelt et højt sikkerhedsniveau på jernbanen, men det kan være farligt, når tog og andre trafikanter kommer tæt på hinanden i overkørslerne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der reserveres en pulje på 40 mio. kr. til at forbedre sikkerheden på overkørselsområdet.

  - Hidtil har fokus primært været på at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler. Nu foretager vi også en gennemgang af sikkerheden i de sikrede overkørsler for at finde ud af om de eventuelt skal nedlægges eller opgraderes fra halv- til helbomsanlæg. Desuden bliver der gennemført forsøg med forskellige metoder til at øge trafikanternes opmærksomhed ved overkørslen.

  Indsatsen består af følgende elementer:

  En Task Force i Banedanmark foretager en screening af alle sikrede overkørsler i dialog med kommuner og lokale interessenter.

  Der gennemføres opgradering af en række sikrede overkørsler, primært ved nedlæggelse eller opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

  Der gennemføres forsøg med fokus på vejtrafikanternes opmærksomhed ved overkørsler.