Gå til hovedindhold

Danmark viser vejen for europæisk lufttrafikstyring

I dag behandler Folketinget et af transportminister Hans Christian Schmidt fremsat lovforslag om at omdanne den danske flyvesikringstjeneste Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed.

Indhold

  Omdannelsen af Naviair er endnu et skridt på vejen i den fremsynede politik for udviklingen og moderniseringen af dansk lufttrafikstyring.

  -Allerede i dag er Danmark placeret i førerfeltet blandt de europæiske lande både når det gælder effektivisering og klimavenlig lufttrafikstyring. Den position skal vi naturligvis fastholde. Naviair vil som selvstændig offentlig virksomhed få bedre muligheder for at deltage i de internationale samarbejder, der er en del af udviklingen, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

  En netop offentliggjort undersøgelse fra Oxford Universitetet konkluderer, at bedre lufttrafikstyring er den hurtigste og nemmeste vej til en mere klimavenlig flytrafik. Ved at reducere den tid, som fly bruger på starter og landinger, sikre direkte flyveveje samt indføre ensartet teknik, kan miljøet skånes samtidig med at flyselskaberne sparer både tid og penge. 

  -Det er kendsgerninger, som vi i Danmark allerede har forholdt os til i mange år. Gennem en målrettet politik har vi allerede gennemført en række initiativer, som øger effektiviteten og sikrer en klimavenlig flyvekontrol, siger Hans Christian Schmidt.

  Regeringen har for et par måneder siden underskrevet en dansk/svensk regeringsaftale om etablering af et fælles dansk-svensk luftrum. Naviair har nu - sammen med sit svenske søsterselskab - mulighed for at tilrettelægge de mest effektive flyveveje i det fælles luftrum uden at skulle tage hensyn til de gamle nationale grænser. Det vil med tiden give samlede årlige besparelser på cirka 100 mio. kroner alene i dansk og svensk luftrum og samtidig spare klimaet for over 50.000 ton CO2 årligt.

  -Forhåbentlig vil vores dansk-svenske initiativ med tiden bane vejen for inddragelse af flere lande med endnu større effekt, siger Hans Christian Schmidt.

  Samtidig med bestræbelserne på at harmonisere luftrummet er dansk flyvekontrol involveret i et samarbejde med Sverige, Irland og Østrig om at standardisere de tekniske systemer.

  -I slutningen af 2007 indførte Naviair et af verdens mest moderne og nøjagtige flyvekontrolsystemer. Systemet giver flyvelederne mulighed for at adskille flyene med præcis den afstand som kræves af sikkerhedsmæssige hensyn og samtidig styre trafikken på den mest effektive måde så flyenes tid i luften reduceres. Det er til gavn for både miljøet, flyselskaberne og samfundet. Men opgradering og videreudvikling af systemerne koster mange penge og jeg støtter derfor at Naviair - gennem det internationale udviklingssamarbejde - både får reduceret omkostningerne og medvirker til, at systemerne i Europa går imod en standardisering, siger Hans Christian Schmidt.

  Han roser de danske flyveledere for deres evne til generelt at afvikle flyvetrafikken fleksibelt, så flyselskaberne ofte får kortere flyvedistancer og flyvetid i dansk luftrum end det der er registreret i deres flyveplaner. Tilmed får fly, der lander og starter i danske lufthavne, i langt de fleste tilfælde både ’grønne’ ind- og udflyvninger. Landende fly går direkte fra marchhøjde til landing uden omveje, og startende fly går direkte til deres destinationer.

  I 2009 gennemførte Eurocontrol en simulering og analyse af Naviairs udflyvningspraksis fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Beregningerne viste, at flyveledelsens fleksibilitet i forhold til standard udflyvningsproceduren for lufthavnen giver flyselskaberne en samlet årlig besparelse på ca. 10.000 ton brændstof, svarende til en årlig CO2 reduktion på ca. 32.000 ton. Samtidig sparer flyene i gennemsnit 2-3 minutters flyvetid. Over 95 procent af alle starter fra Kastrup gennemføres med direkte adgang til rejseflyvehøjden og kortere udflyvningsrute fra lufthavnen.

  -Jeg er imponeret over den service, flyvelederne udviser på det taktiske niveau, og jeg ved, at det er en håndtering som bliver værdsat af luftfartsselskaberne. Den store miljøgevinst, som vi samtidig høster, er jo absolut også værd at bemærke. Det er udgangspunkt for vores fortsatte fokus på at optimere lufttrafikstyringen, så vi fremover kan flyve i tryg forvisning om at sikkerheden er i top samtidig med at flyvningen år for år bliver stadig mere effektiv og klimavenlig, siger Hans Christian Schmidt.