Gå til hovedindhold

Danskerne tilfredse med taxikørsel

Ny undersøgelse viser, at der er en høj tilfredshed hos brugerne.

Indhold

  Transportministeriet har netop fået gennemført en brugerundersøgelse om danskernes holdning til taxikørsel.  Det er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2004 for at se, hvordan danskernes holdninger til taxi har udviklet sig. Undersøgelsen er blevet gennemført af et uafhængigt analyseinstitut ved 1.500 telefoninterview.

  Brugerne er blevet bedt om at vurdere på en skala fra 1-5, hvor tilfredse de er med forskellige forhold ved taxikørsel. Tallet 1 svarer til meget utilfreds, og tallet 5 svarer til meget tilfreds. Der ses en meget høj tilfredshed med en gennemsnitlig værdi på 4,0 eller derover på næsten alle forholdene.

  Der er størst tilfredshed med bilens komfort, hygiejnen i bilen og atmosfæren i bilen. Tilsvarende er turens pris, hastigheden ved kørslen og ventetid fra bestilling til bilen ankommer blevet vurderet.  Også her ligger resultaterne på et godt niveau.

  Brugerne er også blevet spurgt, hvor trygge de er ved at køre i taxi. Her opnås et gennemsnit på over 4, som er et flot resultat, der viser, at befolkningen føler sig trygge ved at køre i taxi.

  Til spørgsmålet om man ville køre mere i taxi, hvis priserne var 10-20 % lavere end i dag, men med lavere kvalitet, svarer 40 % af befolkningen, at det ville de. 

  Undersøgelsen viser også, at danskerne i dag er mere tilbageholdende overfor at køre med taxi, og ser det mere som et luksusgode end tidligere, hvilket kan skyldes, at undersøgelsen er gennemført under finanskrisen.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler

  - Det glæder mig at se det flotte resultat. Det er afgørende, at brugerne er tilfredse, da taxibranchen dagligt udfører en vigtig samfundsmæssig opgave og dermed er en vigtig brik i den kollektive trafik.  Jeg ved, at Dansk Taxi Råd i begyndelsen af året har foretaget en analyse af taxibranchen, som skal skabe en større forståelse for branchens potentiale og udfordringer. Begge undersøgelser vil indgå som vigtige bidrag i den undersøgelse af taxireguleringen, som er ved at blive udarbejdet.

  Læs hele taxaundersøgelsen