Gå til hovedindhold

Digitalt vejnet på vej ind i næste fase

Bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og service til transportbranche og trafikanter. Det er nogle af de ventede gevinster ved et digitalt vejnet i Danmark. Demonstrationsprojekter går nu i gang.

Indhold

  Regeringen har sammen med partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik, besluttet at gennemføre forundersøgelser vedrørende etablering af et digitalt vejnet, som kan forbedre grundlaget for trafikantservice. Der er med aftalen afsat 20 mio.kr. til forundersøgelserne.

  Vejdirektoratet har gennemført et EU-udbud, og COWI A/S er med Adapt A/S, KMD og Astando AB som underleverandører valgt som det konsortium, der skal gennemføre demonstrationsprojekter mv.

  Forprojektet løber frem til udgangen af 2011, og skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til en egentlig implementering af et digitalt vejnet i Danmark. En lang række organisationer og myndigheder deltager i projektet.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den forbindelse:

  - Jeg tror på, at et digitalt vejnet kan give den enkelte bilist og vognmand en række gevinster i hverdagen. Med forprojektet sætter vi gang i en udvikling, der kan føre til bedre mobilitet, mere sikker trafik og en mere konkurrencedygtig transportsektor.

  - Perspektivet er blandt andet, at et digitalt vejnet giver den enkelte bilist og chauffør præcise og opdaterede oplysninger om eksempelvis vejarbejder, brohøjder og ændrede hastigheder direkte ind i kabinen.

  - Jeg tror, at dét her er rigtig vigtigt for vognmændene. De vil kunne lave en bedre ruteoptimering og spare både tid og penge. Samtidigt gavner det miljøet, hvis der er færre omvejskørsler. Men vi skal have dokumentation for gevinsterne, afstemt ambitionsniveauet og vi skal have udredt økonomien før vi kan træffe den endelige beslutning.

  Yderligere oplysninger:
  Chefkonsulent Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet, tlf.: 72 44 33 36 mobil: 20 11 14 05.

  Find flere oplysninger om Digitalt vejnet