Direkte togforbindelse mellem Flensborg og København

DSB og trafikmyndigheden i Slesvig-Holsten LVS har indgået en aftale om, at der fra årsskiftet skal køre direkte tog mellem Flensborg og København.

Foto: Transportministeriet

29. juni 2010

Aftalen betyder, at det fremover ikke vil være nødvendigt af skifte tog i Padborg og Fredericia.

Aftalen indebærer, at de ældre MR-tog, der i dag kører mellem Fredericia og Padborg, vil blive erstattet af IC3-tog.

Passagererne vil samlet komme til at opleve en kortere rejsetid med mere komfortable tog.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

- Det er en god aftale, der er indgået mellem DSB og LVS, som betyder, at Sønderjylland og Slesvig-Holsten bindes bedre sammen med det øvrige banenet i Danmark, når det ikke længere bliver nødvendigt at skifte tog i Padborg og Fredericia for at komme til København.

- Sønderjylland vil med aftalen få en direkte togforbindelse til København hver time, hvilket vil være et markant løft for den kollektive trafik i det sydlige Jylland.

Læs ministerens tale