Gå til hovedindhold

DSB's bidrag til finansloven for 2011

Indhold

  Der har i dag været holdt et møde mellem transportministeren og DSB’s bestyrelsesformand Mogens Granborg og administrerende direktør Søren Eriksen, hvor DSB’s bidrag på 300 mio. kr. årligt blev drøftet.
  Der er enighed om, at DSB skal levere det aftalte beløb, uden at det medfører forringet service eller højere billetpriser.

  Pengene skal i 2011 findes ved, at der i forlængelse af Europakommissionens afgørelse indføres en tilbagebetalingsmekanisme, som indebærer, at for meget betalt kontraktbetaling til DSB tilbageføres til staten, samt ved træk på opsparede midler. DSB har endvidere oplyst, at der for 2011 vil ske en reduktion i omkostningerne til administration og reklamer.

  Vedrørende 2012 vil der allerede nu blive iværksat en nærmere analyse af de forskellige muligheder.

  Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

  - Som transportminister har jeg naturligvis taget medansvar for at bidrage med finansieringen til en solid finanslov. Et væsentligt bidrag er de 300 mio. kroner på DSB’s område. Beløbet er valgt fordi pengene kan skaffes uden at forringe hverken togdriften eller servicen. Men vi kommer til at se færre reklamer fra DSB i den kommende tid.

  DSB’s bestyrelsesformand Mogens Granborg udtaler:

  - Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, som ikke indebærer en ændring af DSB’s kontrakt, og som ikke vil føre til en dårligere service for vores kunder.