Gå til hovedindhold

Effektiv godstransport i byerne

Indhold

    En by kan ikke fungere uden godstransport. Butikker, restauranter og kulturliv er afhængige af at få leveret varer, og det er derfor afgørende at sikre effektive godstransporter i byerne. Øget trængsel samt større fokus på miljø og trafiksikkerhed har sat godstransport i byerne på dagsordenen.

    - Det er en misforståelse at tro, at udfordringerne med de tunge transporter til byerne kan løses ved blot at forbyde dem. Når godset alligevel skal frem, så risikerer firkantede forbud at have den modsatte effekt og faktisk øge trafikken med et øget CO2-udslip og flere ulykker som konsekvens, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

    Analysen af godstransport i byerne peger klart på, at der er tre centrale fokusområder for en succesfuld regulering på området: Det er vigtigt, at der etableres en god dialog, at der er et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, og at der skabes målrettede løsninger, som er tilpasset de lokale forhold og behov i de enkelte byer.

    - Det kan ikke nytte noget, at der bare iværksættes ny regulering af godstransporten uden, at de løsninger, der bringes på banen, har været drøftet med de involverede parter. Som transportminister er det mit håb, at dette oplæg kan medvirke til, at der fremadrettet skabes holdbare og effektive løsninger for godstransport i byerne. Jeg vil også være villig til at se på regulering på området, hvis det viser sig, at det er det, der er behov for, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

    Publikationen kan findes her på trm's site