Gå til hovedindhold

Flere rettigheder til de private vejejere

Transportministeren fremsætter i dag forslag til en ny lov om private fællesveje. Lovforslaget indeholder en ændring af de regler, der gælder for overdragelse af offentlige kommuneveje til private grundejere.

Indhold

  Lovforslaget indeholder også en række andre administrative lettelser og forbedringer af borgernes stilling. Lovforslaget lægger således op til en bedre balance mellem borgernes pligter i forbindelse med de private veje og kommunens rettigheder som vejmyndighed.

  Den nye lov vil indføre nye procedurer for, hvornår og hvordan kommunerne kan overdrage offentlige veje. For at give borgerne mulighed for at indrette sig på, at de skal stå for vedligeholdelsen af vejen, foreslås det, at kommunerne skal varsle deres planer om at overdrage vejen til private grundejere fire år i forvejen.

  Det præciseres endvidere, at vejen skal være i god og forsvarlig stand, når den overdrages til private grundejere. For at sikre dette indføres der krav om, at kommunerne skal udarbejde en tilstandsrapport, der kan dokumentere vejens stand. Tilstandsrapportens konklusion af vejens stand skal kunne påklages til transportministeren.

  Lovforslaget indebærer også, at såfremt kommunerne efter lovforslagets fremsættelse overdrager offentlige veje til private fællesveje, vil disse veje ved lovens ikrafttræden blive omklassificeret til offentlige veje, således at kommunerne skal overholde de procedureregler, der foreslås i lovforslaget, hvis vejen fortsat ønskes overdraget.

  Foruden bestemmelsen om overdragelse af veje vil lovforslaget indebære, at kommunerne fremover skal afholde udgifterne til istandsættelse af private fællesveje, hvis vejen kræves istandsat i en højere standard ud fra et hensyn til den almene færdsel på vejen. Endvidere foreslås det, at kommunerne får eksplicit hjemmel til at betale for vejbelysningen på de private fællesveje. Hermed gives hjemmel til en praksis, som en del kommuner har fulgt gennem længere tid.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Det er vigtigt, at vi med den nye privatvejslov får præciseret reglerne om nedklassificering af offentlige veje.

  - Det er afgørende, at borgerne kan indrette sig efter, at vejen ikke skifter status inden for en kort periode. Kommunerne skal ikke kunne overføre vedligeholdelsespligten for veje uden en rimelig frist for borgerne.

  - Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at veje, som i perioden fra lovforslagets fremsættelse og indtil loven træder i kraft nedklassificeres fra kommuneveje til private fællesveje, vil blive omklassificeret til kommuneveje igen ved lovens ikrafttræden.

  Link til L 48: Forslag til lov om private fællesveje