Gå til hovedindhold

Forbedret værktøj til beregning af energiforbrug

Transportministeriet arbejder for at forbedre miljøet og reducere CO2-udledningen. I arbejdet for en bæredygtig transportsektor har ministeriet forbedret TEMA-modellen, der er et beregningsværktøj til måling af energiforbrug og luftforurening for person- og godstransporter i Danmark, som bl.a. privatpersoner og virksomheder kan gøre brug af.

Indhold

  - Jeg håber, at modellen bliver et flittigt brugt værktøj af både borgere og virksomheder til beregning af egen transports påvirkning af miljøet og klimaet. Modellen giver os desuden mulighed for at diskutere transportpolitiske udfordringer på et fælles grundlag, og den kan bruges i mange transportpolitiske sammenhænge, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

  De seneste par år er der sket en markant udvikling i energieffektiviteten og ikke mindst har nye transportmuligheder og -teknologier meldt sig på banen. Det er nu muligt med TEMA 2010 at regne på eksempelvis anvendelse af Københavns metro, elbiler, hybridbiler og modulvogntog samt biobrændstoffer.

  Til illustration kan det samlede CO2-forbrug for 1 person i en mellemklasse benzinbil på strækningen København-Århus over Storebælt opgøres til 61 kilo, mens det ”koster” 19 kilo pr. person ved anvendelse af et lyntog på strækningen. Er man derfor tre i bilen, vil miljøregnskabet mellem lyntoget og bilen i eksemplet være ens, mens bilen er bedre, hvis man rejser fire personer sammen.

  Med TEMA 2010 er der taget højde for udviklingen, og de nye trends er indarbejdet. Forbedringerne er tilvejebragt i tæt samspil med en følgegruppe bestående af erhvervsorganisationer, trafikoperatører og myndigheder, som har fulgt arbejdet med et stort og aktivt engagement.

  Transportministeriet inviterer alle interesserede til en præsentation af TEMA 2010 på et gå-hjem-møde mandag den 19. april 2010. Gå-hjem-mødet finder sted i det Færøske pakhus, Frederiksholmskanal 27 F, kl. 15.30 -16.30. Tilmelding skal ske til ank@trm.dk

  Se den nye TEMA-model samt teknisk baggrundsdokumentation