Forøget fokus på rettidighed på banenettet

14. april 2010

Transportministeren har konstateret, at Banedanmarks bestyrelse med aflæggelse af endnu et anmærkningsfrit regnskab, en fortsat afvikling af vedligeholdelsesefterslæbet på banen og igangsættelsen af en fuldstændig udskiftning af signalerne på både fjernbanen og S-banen succesfuldt har gennemført opgaven med at professionalisere Banedanmarks organisation.

Derfor har transportministeren besluttet at give Banedanmark en mere koordinerende rolle i jernbanesektoren og sikre en entydig ansvarsplacering for rettidigheden – herunder på Kystbanen. Dette betyder samtidig, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Banedanmark fremover ledes af en administrerende direktør, der er direkte ansvarlig over for transportministeren. Derfor vil bestyrelseskonstruktionen for Banedanmark blive ophævet med virkning fra 1. juni 2010.

Erfaringerne fra task force arbejdet på Kystbanen har været, at der er behov for et forøget fokus på en koordineret indsats for at få flere tog til at køre til tiden. Der etableres derfor en rettidighedsorganisation under ledelse af Banedanmarks direktør Jesper Hansen med deltagelse fra Banedanmark, Trafikstyrelsen og DSB. Rettidighedsorganisation skal udarbejde en handlingsplan for forbedring af rettidigheden, hvor der bl.a. fastsættes minimumsmål for rettidigheden. Der er reserveret 500 mio. kr. til iværksættelse af rettighedsforbedrende initiativer.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Banedanmark vil fremover få et større ansvar for koordinationen i jernbanesektoren for at sikre en klar ansvarsplacering for regulariteten, bl.a. på Kystbanen. Dermed følges der op på rapporten fra den schweiziske ekspert Hess, som analyserede regulariteten på Kystbanen og som pegede på, at ansvaret for at koordinere rettidighedsindsatsen skulle placeres ét sted.

- Banedanmarks bestyrelse har nu løst sin opgave med at professionalisere Banedanmarks organisation. Jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve bestyrelsesformanden Anne Birgitte Lundholts store personlige indsats, der har været helt central for de flotte resultater, som bestyrelsen har opnået. Bestyrelsens arbejde har haft stor betydning for, at Banedanmark nu står som en stærk aktør på baneområdet og dermed nu kan overtage ansvaret for koordineringen af indsatsen for at forbedre regulariteten på bl.a. Kystbanen.

- De nye opgaver for Banedanmark varetages bedst ved, at der er et direkte ansvarsforhold mellem Banedanmarks direktør og mit departement. Derfor fremsætter jeg lovforslag om ophævelse af den nuværende bestyrelsesmodel.

- Jeg er sikker på, at denne klargøring af ansvarsforholdene i jernbanesektoren vil blive et centralt omdrejningspunkt for en helt ny rettidighedskultur på jernbanen, som alle togpassagerer i Danmark vil få glæde af. Togpassagererne er i dag forsinket ca. 200 sekunder i gennemsnit. Målet i den nye organisering er at sikre en halvering af det tal.