Gå til hovedindhold

Hver eneste dødsulykke i trafikken skal nu analyseres

Antallet af trafikdræbte skal reduceres yderligere. Derfor skal hver eneste dødsulykke i trafikken nu analyseres til bunds, så vi får øget viden om omstændighederne bag alle trafikdrab i Danmark.

Indhold

  Målet er at blive klogere på, hvilke yderligere initiativer der skal til for at nedbringe antallet af trafikdræbte.

  Alle dødsulykker i trafikken sker på grund af et komplekst sammenfald af såkaldte ulykkesfaktorer. Derfor er det nødvendigt med grundige analyser af hver enkelt dødsulykke for at forstå baggrunden for ulykken.

  Det nye treårige projekt går i luften lige efter påske og ledes af Vejdirektoratet i tæt samarbejde med de lokale politikredse og kommunerne. Initiativet indgår i de politiske aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009.

  Gennemgangen af de enkelte ulykker vil danne baggrund for en årlig rapport, hvor der ses på fællestræk ved ulykkerne og gives anbefalinger til nye tiltag.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den forbindelse:

  - Bag hver eneste dødsulykke ligger der en tragedie for de involverede og de efterladte. Vi må og skal gøre, hvad vi overhovedet kan for at få antallet af dødsulykker ned.

  - Vi får nu en helt unik mulighed for at forstå, hvorfor ulykkerne sker. Vi bliver derfor endnu klogere på, hvor vi skal sætte ind.

  - Det håber jeg kan forstærke den positive udvikling med de nedadgående tal for både dræbte og tilskadekomne, vi oplever lige nu.

  - Det er meget positivt, at vi får alle ulykkerne undersøgt – uanset hvor de sker. Vi skaber på den måde et endnu tættere samarbejde med trafiksikkerhedseksperter i hele vejsektoren – herunder i kommunerne.  Det kan være med til at skabe en slags synergieffekt til gavn for trafiksikkerheden.

  Kontaktpersoner:
  Vejdirektoratet: Mette Fynbo, projektleder, mail: mfy@vd.dk, mobil: 2548 9488

  Rigspolitiet:  Bent Bruun, politikommisær, mail: bbr001@politi.dk, mobil: 21716650

  Københavns Kommune: Steffen Rasmussen, Områdechef for Trafikdesign i Center for Trafik, mail: steras@tmf.kk.dk, tlf.: 3366 3586, mobil: 2726 3540