" /> Infrastruktur - en central forudsætning for vækst og udvikling

Infrastruktur - en central forudsætning for vækst og udvikling

Regeringen har med udspillet "Danmark i balance i en global verden" foreslået en række investeringer i infrastruktur i udkantsdanmark, herunder en motorvej mellem Holstebro og Herning.

Foto: René Strandbygaard

09. september 2010

Beslutningen har i dele af dagpressen givet anledning til kritik af det saglige fundament for en sådan investering.

- Kritikerne overser, at der jo er flere formål med at investere i infrastruktur, siger transportminister Hans Christian Schmidt. Det ene er at sikre en god trafikafvikling dér, hvor der allerede i dag er megen transport, og hvor vi kan se flaskehalse og trængsel, der hæmmer mobiliteten. Det andet er det helt centrale forhold, at infrastruktur er en helt grundlæggende forudsætning for vækst og udvikling. Det er det, vi har lagt vægt på med beslutningen om motorvejen Holstebro-Herning.

Sammenhængen mellem transport og vækst er dokumenteret i mange sammenhænge. Regeringens Infrastrukturkommission beskrev da også sammenhængen i deres betænkning, hvor det fremgår, at både erhvervs- og jobudviklingen i Danmark i de senere årtier hovedsageligt er sket i de store bycentre og langs motorvejsnettet, herunder det store motorvejs-H.

I rapporten står der blandt andet: "I en række områder kan der således konstateres et sammenfald mellem hhv. etablering af nye motorvejsstrækninger og vækst i erhvervsbyggeriet og jobvækst".

- En erhvervsudvikling er en lang proces og dermed en langsigtet investering. Men uden investeringer kommer væksten i hvert fald ikke. Jeg vurderer, at højklasset infrastruktur i det vestjyske mellem Holstebro og Herning netop kan give området det løft, der kan være afgørende for, at udviklingen i området også kan sikres på lang sigt. Både Herning og Holstebro er driftige byer, der er knudepunkter i et stort område i Vestjylland, siger Hans Christian Schmidt.

- Et andet eksempel på en langsigtet milliardinvestering er Femern Bælt-forbindelsen. Den vil - udover at skabe en effektiv international transportkorridor - også skabe grundlag for vækst og udvikling på Lolland. Det gælder særligt, hvis de lokale kræfter forstår at tage bolden op og aktivt forberede og udnytte de muligheder, et sådant infrastrukturmæssigt løft giver. 

Se side 120 i Infrastrukturkommissionens betænkning her