Gå til hovedindhold

Konference om fremtidens transportinfrastruktur

Indhold

  Det blev med aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra 29. januar 2009 besluttet at igangsætte to strategiske analyser af de langsigtede udbygningsmuligheder for Danmarks transportinfrastruktur.

  Transportministeriet afholder den 12. april 2010 en statuskonference for arbejdet. Formålet med konferencen er at drøfte de foreløbige resultater af arbejdet med de strategiske analyser.

  Konferencen vil handle om langsigtede perspektiver for udviklingen af infrastrukturen efter 2020, herunder udviklingen af den kollektive trafik, de overordnede vejforbindelser og trafikken mellem landsdelsdelene.

  Konferencen vil have deltagelse af trafikordførere fra Folketingets partier, borgmestre og regionale parter fra hovedstadsområdet og Jylland, medlemmer af de to tænketanke for hhv. persontransport og godstransport samt medlemmer af den tidligere Infrastrukturkommission.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg synes, at det er utrolig spændende, at vi nu får mulighed for åbent at drøfte forskellige ideer til, hvordan vi kan udvikle Danmarks infrastruktur på langt sigt.

  - Det er vigtige beslutninger, som kræver at vi får stillet skarpt på de centrale valg og får beslutningsgrundlaget i orden. Beslutningerne vil kunne få stor betydning for indretningen af det danske samfund og danskernes hverdag.

  - Jeg ser meget frem til at diskutere perspektiverne og de foreløbige resultater. Målet er at vi, når de strategiske analyser er færdige i 2013, har det bedst mulige udgangspunkt for at tage politisk stilling til, hvilke strategier og projekter der skal arbejdes videre med på lang sigt.

  Se program for statuskonferencen, foreløbig deltagerliste samt kommissorierne for de strategiske analyser