Gå til hovedindhold

Lars Barfoed tilfreds med opsætning af 100.000 brevkasseanlæg

Op mod 100.000 opgange i ældre etageejendomme har i løbet af 2009 fået opsat et brevkasseanlæg i stueetagen.

Indhold

    Anlæggene er sat op i hele landet og uden de store problemer, og det er transportminister Lars Barfoed (K) meget tilfreds med.

    - Loven om brevkasseanlæg er vedtaget for at give postbudene et bedre arbejdsmiljø og for at gøre det mere effektivt at omdele post. Med de faldende brevmængder er det nødvendigt at gøre omdelingen af post mere effektivt, så Post Danmark kan opretholde en så høj service som muligt. Derfor er det meget positivt, at så mange brevkasseanlæg er kommet op til tiden, siger Lars Barfoed.

    Ved årets afslutning 2009 manglede der at blive sat brevkasseanlæg op ved lidt mere end 9.500 opgange. Hertil kommer ca. 10.000 opgange, som har fået dispensation til at sætte anlæggene op i første kvartal af 2010. Dermed vil mere end 90 procent af alle anlæg være på plads.

    - Loven om opsætning af brevkasseanlæg er vedtaget i 2004, men langt de fleste brevkasseanlæg blev sat op sidste år, og på den baggrund er det imponerende, at så stor en del af anlæggene er sat op eller er ved at blive det, siger Lars Barfoed.

    Færdselsstyrelsen vil i den kommende tid skrive til ejere og bestyrelser i de ejendomme, som ikke har igangsat opsætningen af brevkasseanlæggene for at gøre opmærksom på lovens ikrafttræden og sikre, at de sidste anlæg kommer op hurtigst muligt.