Gå til hovedindhold

Markant fald i spiritusulykker

Antallet af spiritusulykker i første kvartal af 2010 er faldet til det laveste niveau i fem år. Samtidig er antallet af uheld og personskader det laveste i 10 år.

Indhold


  Vejdirektoratet har i dag offentliggjort de endelige tal for trafikulykker i Danmark i første kvartal af 2010. Tallene baserer sig på politiets indberetninger.

  Tallene viser et markant fald i spiritusulykker sammenlignet med første kvartal i de fem foregående år. For spiritusulykker med personskade er der nærmest tale om en halvering. Antallet af dræbte i trafikken er samtidig det næstlaveste i 10 år, når man sammenligner første kvartal i de enkelte år.

  I forbindelse med offentliggørelsen af ulykkestallene udtaler transportminister Hans Christian Schmidt:

  - Det glæder mig, at den positive udvikling, som vi så i forbindelse med de endelige ulykkestal for 2009, er fortsat ind i 2010. Især glæder det mig at se et stort fald i antallet af spiritusulykker.

  - Indsatsen på trafiksikkerhedsområdet er styrket gennem de senere år, bl.a. i forbindelse med aftalerne om en grøn transportpolitik, og jeg håber, at den positive udvikling i ulykkesstatistikken vil fortsætte.

  Når man ser på den generelle udvikling i trafikulykker med personskader til følge fra udgangen af 2000 og frem til i dag, er der stort set tale om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne for personbiler, fodgængere og cyklister.

  Uheldsstatistikken kan læses her på Vejdirektoratets hjemmeside

  Yderligere information om uheldsstatistikken kan fås hos:
  Stig Hemdorff, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3301 / 2323 4927, srh@vd.dk