Modulvogntog til Skjern

Den 1. september 2010 blev der truffet politisk beslutning om at koble Viborg, Holstebro, Struer og Hundested Havn på forsøgsvejnettet for modulvogntog.

12. oktober 2010

Det blev også besluttet, at Skjern skal indgå i modulvogntogsforsøget, hvis den eksisterende bevilling til forsøget tillader det. Vejdirektoratet nu har set på økonomien i projektet, og det kan konstateres, at der er midler til rådighed, så også Skjern kan få glæde af modulvogntogenes mange fordele.

Tilkoblingen af Skjern til forsøgsvejnettet for modulvogntog forventes at ske via Rute 15 fra Herning og frem til krydsningen med Rute 11 og herfra sydpå ad Rute 11 til Skjern.