Gå til hovedindhold

Naviair etableres som en selvstændig offentlig virksomhed

Folketinget fastlagde med lov om Naviair i maj måned 2010, at statsvirksomheden Naviair (Navigation Via Air) etableres som en selvstændig offentlig virksomhed. Naviair udfører luftfartstjenester i Danmark og i udlandet.

Indhold

  Transportministeriet har i dag den 27. oktober 2010 omdannet Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har omdannet Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed.

  - Som det var forudsat i loven, har jeg indsat en kompetent bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af virksomheden.

  - Det er min overbevisning, at Naviair med omdannelsen gives gode muligheder for at ruste sig i en presset luftfartsbranche, samtidig med at ledelsen og medarbejderne vil fortsætte bestræbelserne på at holde omkostningerne nede til gavn for brugerne.

  Den selvstændige offentlige virksomhed stiftes med en åbningsbalance på 2.176 mio. kr. og en egenkapital på 688 mio. kr.

  Transportministeren har udpeget følgende til bestyrelsen: Anne Birgitte Lundholt (formand), Michael Fleischer (næstformand), Charlotte Antonsen, Helge Mortensen, Birthe Høegh Rask og Kurt Thyregod.