Gå til hovedindhold

Nedlagt jernbane bliver til natursti

Naturelskere, cyklister, motionister og turister kan glæde sig til nye muligheder, efter at Miljøministeriet har overtaget den nedlagte jernbane fra Korinth til Ringe på Sydfyn fra Transportministeriet.

Indhold

  Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune vil Miljøministeriet nu omdanne de 16 kilometer skinner til en attraktiv sti gennem landskabet.

  - Forhåbentlig bliver stien en ”pulsåre” for naturoplevelser og motion, hvad enten man vælger at cykle eller gå. Regeringen vil fremme tilgængeligheden til den danske natur og styrke motions- og sundhedstilbuddene ude i det åbne land. Den nye natursti på Sydfyn er et eksempel på begge dele, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

  Langs den 16 kilometer lange natursti vil der blive etableret naturlegepladser og andre anlæg. Langs stien vil man bl.a. kunne opleve vandløb og vådområder.

  Arbejdsmarkedets Feriefond betaler størstedelen af udgifterne til stianlæg, etablering af naturlegepladser etc. med et bidrag på 11,2 mio. kr. Herudover bidrager Miljøministeriet og Faaborg-Midtfyn Kommune til anlægsudgifterne med cirka 1½ mio. kr. hver.

  Persontrafikken ophørte på Ringe-Korinth-banen i 1962.
  Transportminister Hans Christian Schmidt (V) udtrykker også glæde over overdragelsen:

  - Det er naturligvis glædeligt at konstatere, at de tidligere jernbanearealer nu kan udnyttes til andre former for transport som løb og cykling. At det samtidig sker som resultat af et godt og effektivt samarbejde vidner om en stor vilje til at skabe bedre rammer for folkesundheden.

  I Faaborg-Midtfyn Kommune håber man, at stien kan være med til at fremme friluftslivet i lokalområdet og styrke den rekreative sammenhæng i kommunen:

  - Stien vil åbne for en lang række helt nye muligheder for motion, friluftsliv og naturoplevelse på Sydfyn. Stien vil give rekreativ adgang fra Ringe området til nogle af vores mest attraktive steder f.eks. søerne ved Brahetrolleborg, Arreskov Sø og Svanninge Bakker og Bjerge, siger borgmester Hans Jørgensen (A) og fortsætter:

  - Samtidig vil den fungere som en rekreativ rygrad, hvorfra der kan laves lokale stirundture til glæde for lokalområdet.

  Nu venter en offentlig dialog om, hvordan der i løbet af de næste par år bedst etableres en cykel- og gangsti med en lang række fritidsfaciliteter. Endelig skal der sættes gang i selve anlægsarbejdet. Stien forventes at være klar til brug i slutningen af 2011.

  Miljøministeriet overtog i 2009 på tilsvarende vis, og i samarbejde med de lokale kommuner, Slagelse-Næstved banen på 42 km. Den offentlige høringsperiode afsluttes snart, og stianlægget forventes igangsat denne sommer.

  Yderligere oplysninger:
  Søren Kirk Strandgaard, skovrider, Skov- og Naturstyrelsen Fyn, tlf. 63 60 10 41 el. 21 49 00 27
  Thomas Hag, pressemedarbejder, Miljøministeriet, thh@mim.dk, tlf.: 72 54 60 41 el. 22 48 10 30
  Jesper Damm Olsen, pressechef, Transportministeriet, tlf.: 40 85 93 88
  Hans Jørgensen, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf.: 72 53 10 01