Nordisk-baltisk transportministermøde i Trakai, Litauen

Transportministeren har den 22.-23. september deltaget i det årlige nordisk-baltiske ministermøde, som i år blev afholdt i Trakai i Litauen.

23. september 2010

Ministrene drøftede Europa-Kommissionens revision af politikken vedr. transeuropæiske transportnet (TEN-T). TEN-T er et EU-støtteprogram, hvor der gives støtte til infrastrukturinvesteringer.

Ministrene underskrev en fælles erklæring om, hvordan det kommende TEN-T-hovednet bør se ud i den nordisk-baltiske region. Erklæringen skal indsendes til Europa-Kommissionen som et fælles bidrag fra landene til revisionen af TEN-T-retningslinjerne.

Der blev desuden underskrevet en erklæring, der bekræfter landenes fortsatte interesse for at indgå i en større såkaldt funktionel luftrumsblok i regionen. Danmark og Sverige har allerede etableret et fælles luftrum.