Ny rapport: Infrastruktur som vækstkatalysator

Veludbyggede transportsystemer og god infrastruktur spiller en væsentlig rolle for et velfungerende moderne samfund. Det gælder, både når det handler om øget livskvalitet og om muligheder for vækst i samfundet.

14. januar 2010

En ny rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Transportministeriet viser, at infrastrukturen og udbygning af ny infrastruktur har stor positiv betydning for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og erhvervslivets produktivitet.

- Vi skal udnytte, at infrastrukturen har stor betydning for effektiviteten på arbejdsmarkedet og samfundets vækstmuligheder. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor Danmark har lav økonomisk vækst. Vi skal bruge alle instrumenter i kassen, som kan øge samfundets vækst og velstand. Her er infrastrukturen en afgørende faktor. Mindre tid på vejene giver flere arbejdstimer, flere i beskæftigelse og øger produktiviteten. Investeringer i infrastruktur gør os alle sammen rigere, siger transportminister Lars Barfoed.

De nuværende samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturinvesteringer inkluderer ikke i tilstrækkelig grad de positive påvirkninger af arbejdsmarkedet. Det skyldes, at det er meget vanskeligt at opgøre, hvor stor en betydning det præcist har, hvis der eksempelvis spares en time transporttid som følge af en udbygning af infrastrukturen.

Copenhagen Economics har derfor i samarbejde med DTU Transport udarbejdet nogle regneeksempler, der viser betydningen, hvis blot en lille del af en sparet rejsetid anvendes på arbejde. Ser man eksempelvis på udbygningen af Frederikssundsmotorvejen, så stiger de samfundsøkonomiske gevinster med over 800 mio. kr., hvis bare en fjerdedel af den sparede tid bruges på arbejde samtidig med at der tages højde for, at produktiviteten stiger, når medarbejdere får mulighed for at komme frem til jobs, der bedre matcher deres kompetencer.

Rapporten fra Copenhagen Economics er Transportministeriets første skridt hen i mod en mere komplet vurderingsmetode af infrastrukturinvesteringer.

Læs hele rapporten "Effekter på arbejdsmarkedet af transportinvesteringer"

Yderligere oplysninger fås hos pressechef Jesper Damm Olsen på tlf. 33 92 43 02 eller hos særlig rådgiver Troels Krog på tlf. 40 93 30 07.