Gå til hovedindhold

Ny redegørelse om havnearealer

De danske havne arbejder med planer om at udvikle godt 8 mio. m2 nye havnearealer de kommende år. Det er en af konklusionerne i en fælles redegørelse om havnearealer, som transportministeren og miljøministeren i dag offentliggør.

Indhold

    Redegørelsen peger også på, at selvom der nu og her ikke er mangel på havnearealer, så er der brug for at tænke langsigtet, hvis byplanlægningen skal sikre erhvervshavnenes interesser på kort og lang sigt. Med udsigt til en fordobling af godsmængderne på længere sigt, skal hensynene til transportbehovene veje tungt, når havnens fremtidige udvikling planlægges.

    Som et nyt initiativ opstilles der i redegørelsen en liste over statslige interesser, der fremover skal fungere som rettesnor for kommunerne, når der planlægges byomdannelser i og omkring aktive erhvervshavne.

    De to ministre vil desuden styrke havnenes udgangspunkt for at udvikle havnene med nye initiativer, der giver aktørerne viden om de faktorer, der har betydning for en effektiv og langsigtet planlægning af havnearealer.

    Læs redegørelsen