Gå til hovedindhold

Nyt forsøg med pigge skal stoppe spøgelsesbilister

Mandag den 6. december bliver et forsøg med brug af pigge på den Fynske Motorvej sat i gang af transportministeren. Forsøget er en del af indsatsen mod spøgelsesbilister.

Indhold

  Bilister, der kører i den forkerte retning på frakørselsrampen til Lillebælt S, vil fremover blive stoppet af stålpigge i asfalten. Mandag den 6. december igangsætter Vejdirektoratet et forsøg, der skal styrke indsatsen mod spøgelsesbilisme.

  Transportminister Hans Christian Schmidt vil være til stede og demonstrere, hvordan piggene virker. Transportministeren udtaler:

  ”Jeg håber, at vi med forsøget kan bremse nogle af de bilister, der er kommet til at køre i den gale retning og dermed forhindre, at farlige situationer opstår. Bilisterne skal gerne kunne føle sig trygge, når de kører på motorvejen”.

  Forsøg med pigge
  Piggene er installeret ved rastepladsen Lillebælt S, da stedet erfaringsmæssigt har givet anledning til, at bilister er kørt i den forkerte retning.

  En sensor i vejen registrerer, hvis et køretøj kører ned ad en frakørsel i den forkerte retning, hvorefter piggene skyder op og punkterer bilen. Piggene er dog konstrueret på en måde, så dækket ikke eksploderer og dermed skaber en ny og farlig situation.

  Forsøget er en del af en større indsats i Vejdirektoratet for at styrke indsatsten mod spøgelsesbilisme. Vejdirektoratet har implementeret en række tiltag, bl.a. indkørselsforbudstavler og løbelys på udvalgte ramper, der skal stoppe bilisterne, inden de når ned på motorvejen i den gale retning.

  Sidste år registrerede Vejdirektoratet 163 tilfælde på de danske veje, og med få dage tilbage af 2010 er der ind til videre registreret 154 tilfælde.

  I slutningen af december udkommer desuden en rapport, som Vejdirektoratet har udarbejdet sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor årsagerne til spøgelsesbilisme er blevet undersøgt.

  For yderligere information;
  kontakt specialkonsulent, Henrik Ludvigsen, tlf. 72 44 34 69, mail hl@vd.dk.

  Fakta om spøgelsesbilisme

  I år Antal
  2000 35
  2001 37
  2002 56
  2003 56
  2004 50
  2005 65
  2006 91
  2007 160
  2008 192
  2009 163
  2010 (ikke afsluttet) 154
  I alt 1059