Pilotprojekt viser gode resultater for blinde og svagtseende

Transportministeriet har i 2009 gennemført et pilotprojekt, hvor blinde og svagtseende fik mulighed for at benytte individuel handicapkørsel. Den eksisterende ordning for individuel handicapkørsel, som andre grupper af mennesker med et handicap har adgang til, inkluderer i dag ikke blinde og svagtseende.

12. marts 2010

Evalueringen af projektet viser stor tilfredshed blandt deltagerne. I evalueringen svarer 90 procent, at kørselsordningen bidrager til bedre livskvalitet og tilsvarende, at de bliver mindre afhængige af andre.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Dette pilotprojekt viser, hvor stor en forskel transport kan gøre, og således bidrage til øget livskvalitet – ikke bare for blinde og svagtseende – men også for alle andre samfundsgrupper.

Læs evalueringen af pilotprojektet

Fakta om pilotprojektet
Pilotprojektet er gennemført i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Movia Flextrafik, der står for den eksisterende individuelle handicapkørsel. Blinde og svagtseende fik tilbudt at deltage i den individuelle kørselsordning, hvor man tilbydes op til 104 ture årligt til fritidsaktiviteter på lige vilkår med de eksisterende brugere. Forsøget løb fra 1. januar 2009 til 31. januar 2010. Medlemmer af Dansk Blindesamfund i området svarende til de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter blev tilbudt at deltage i ordningen. Efterfølgende er pilotprojektet evalueret af virksomheden Tetraplan.

Evalueringen opgør omkostningerne ved en landsdækkende, permanent ordning til mellem 14 og 20 mio. kr. Lovgivningen på området stiller alene minimumskrav, så kommunerne har allerede i dag mulighed for at inddrage blinde og svagtseende i ordningen.