Gå til hovedindhold

Rapport om et nyt kollektivt trafiksystem i Ring 3

En netop offentliggjort analyse undersøger potentialet ved en letbane og en højklasset busløsning langs Ring 3.

Indhold

  Med aftalen om En grøn transportpolitik fra januar 2009 blev afsat 1,5 mia. kr. som bidrag til en kollektiv trafikløsning i Ring 3 vest for København.

  Mens trafikstrømmene tidligere primært gik til og fra regionens centrale dele, har der i takt med de senere årtiers udflytning og vækst i både boliger og arbejdspladser uden for centralkommunerne været en betydelig stigning i behovet for at komme på tværs af regionen.

  Med den forventede fremtidige byudvikling er det endnu vigtigere, at personer, der f.eks. bor i én ”byfinger” og arbejder i en anden, kan komme på tværs uden at skulle inden om København først.

  I en netop offentliggjort analyse udarbejdet af COWI er potentialet ved en letbane og en højklasset busløsning langs Ring 3 undersøgt.

  COWIs rapport viser, at det vil koste ca. 3,7 mia. kr. at etablere en letbane på strækningen mellem Lundtofte og Ishøj, der er 28 km lang. På samme strækning vil omkostningerne for en højklasset busløsning, der er forberedt for senere udbygning til letbane, udgøre ca. 2,4 mia. kr.

  Transportminister Hans Chr. Schmidt siger:

  - Jeg vil tage en første drøftelse efter sommerferien med borgmestrene, som repræsenterer kommunerne langs Ring 3. Der er mange interessante resultater i COWIs rapport, og i samarbejde med kommunerne og forligskredsen skal vi have drøftet, om der skal arbejdes videre med en letbane eller en højklasset bus, og hvordan projektet kan finansieres.

  Læs COWIs rapport