Gå til hovedindhold

Software Innovation gik forgæves ved Klagenævnet for Udbud

Indhold

  I juni 2009 underskrev Transportministeriet en aftale med cBrain om levering
  af et nyt ESDH-system kaldet ”F2”. Transportministeriet fravalgte i den forbindelse
  Software Innovations ”Public 360”. Det var Software Innovations holdning,
  at denne vurdering var foregået på et usagligt grundlag, hvorfor Software
  Innovation den 16. november 2009 påklagede tildelingen til Klagenævnet for
  Udbud.

  Klagen er nu færdigbehandlet, og Klagenævnet for Udbud har afvist samtlige
  Software Innovations klagepunkter. Klagenævnet udtaler i sin afgørelse: ”Klagen
  tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren.
  Klagegebyret tilbagebetales ikke.” Med denne afgørelse har Transportministeriet
  fået medhold på alle punkter.

  I Transportministeriet har klagesagen kun givet anledning til hovedrysten.
  Direktionssekretær Thomas Ginnerup-Nielsen, som var projektleder på
  implementeringen af F2, konstaterer:

  ”Vi har ikke på noget tidspunkt tvivlet på sagens udfald, da vi fra start af har gennemført en fuldkommen saglig proces. Efter at have sonderet markedet var vi ikke i tvivl om, at cBrain kunne levereet produkt, som på alle måder var det bedste for os.”

  Efter næsten et års drift er tilfredsheden med F2 stor i Transportministeriet:

  ”Vi har fået et produkt, som til fulde lever op til vores forventninger – og mere
  til. Både hvad angår sagsbehandling, journalisering, søgning af dokumenter,
  videndeling og sags- og friststyring er F2 som skræddersyet til vores behov.
  Det er et produkt, som har øget produktiviteten markant, og som har flyttet
  vores arbejdsplads ind i det 21. århundrede”, fastslår departementschef Jacob Heinsen.

  Se Klagenævnet for Udbuds afgørelse:
  http://www.klfu.dk/kendelser/2010/html/softwinmodtrspmst.htm

  Se Transportministeriets erfaringer med F2:
  http://www.trm.dk/da/nyheder/2010/succes+med+digitalisering+i+transportministeriet/

  Kontakt: Direktionssekretær Thomas Ginnerup-Nielsen, tlf. 3392 3492