Statsvejnettet 2010 - tal og fakta

Hvert år fremlægger Vejdirektoratet tal og fakta om statsvejnettet. Rapporten ”Statsvejnettet - Oversigt over tilstand og udvikling 2010” er netop udkommet.

Foto: René Strandbygaard

09. august 2010

Rapporten redegør for statsvejnettets udstrækning, særlige indsatsområder som fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø samt igangværende projekter og vejarbejder.

Desuden oplyses om vejcenterområder, rutenumre, udvikling i trafikken, seneste transportpolitiske aftaler, planlægning og finansiering m.m.

Rapporten kan være nyttig at orientere sig i, hvis man vil vide mere om den generelle udvikling på vejområdet i Danmark eller vil vide, hvor man kan søge information om trafiksituationen.

Læs "Statsvejnettet - Oversigt over tilstand og udvikling 2010" på Vejdirektoratets hjemmeside.