Gå til hovedindhold

Statsvejnettet 2010 - tal og fakta

Hvert år fremlægger Vejdirektoratet tal og fakta om statsvejnettet. Rapporten ”Statsvejnettet - Oversigt over tilstand og udvikling 2010” er netop udkommet.

Indhold

    Rapporten redegør for statsvejnettets udstrækning, særlige indsatsområder som fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø samt igangværende projekter og vejarbejder.

    Desuden oplyses om vejcenterområder, rutenumre, udvikling i trafikken, seneste transportpolitiske aftaler, planlægning og finansiering m.m.

    Rapporten kan være nyttig at orientere sig i, hvis man vil vide mere om den generelle udvikling på vejområdet i Danmark eller vil vide, hvor man kan søge information om trafiksituationen.

    Læs "Statsvejnettet - Oversigt over tilstand og udvikling 2010" på Vejdirektoratets hjemmeside.