Gå til hovedindhold

To kystbanerapporter klar

Den nedsatte task-force, som skulle undersøge, hvordan rettidigheden på Kystbanen og i øresundstrafikken kunne forbedres, har nu afsluttet sit arbejde.

Indhold

  I to rapporter – heraf en udarbejdet af den schweiziske ekspert Hansjörg Hess – anbefales en række tiltag, som vil kunne forbedre rettidigheden for passagererne. Samtidig kan der gøres op med DSBFirst’s kritiserede praksis med at springe stationer over for at indhente forsinkelser.

  Forslagene strækker vidt: Fra helt konkrete initiativer i den daglige drift, som sikrer at togene ikke holder længere end højest nødvendigt på stationerne, over justeringer i togenes standsningsmønstre til en styrket rettidighedskultur hos alle aktører i jernbanesektoren. Gennemførelse og opfølgning på de mange initiativer anbefales endvidere forankret i en fortsættelse af den nedsatte task-force.

  Til det siger transportminister Hans Christian Schmidt:

  – Rettidigheden er generelt utilfredsstillende på mange jernbanestrækninger i Danmark. Det mærker mange togpassagerer dagligt – ikke mindst på Kystbanen – og det er ganske enkelt ikke godt nok.

  – Takket være det forlig, DSB har indgået med AnsaldoBreda sidste år, har vi nu 500 mio. kr. til at forbedre rettidigheden på hele banenettet.

  – De penge skal vi sikre bliver brugt på en målrettet indsats for at forbedre rettidigheden og blandt andet realisere de forslag, der er kommet i task-forcearbejdet om Kystbanen. Jeg mener den schweiziske ekspert Hess har helt ret, når han anbefaler, at arbejdet med at forbedre rettidigheden skal forankres i en dedikeret ekspert-enhed – en fortsættelse af task-forcearbejdet på Kystbanen. Det vil jeg nu drøfte med DSB’s og Banedanmarks bestyrelser.

  – Nu skal vi nøje studere de to rapporter. De vil give et godt udgangspunkt for en forhåbentlig konstruktiv debat med partierne om, hvilke konkrete initiativer vi på kort sigt skal sætte i værk for at forbedre rettidigheden for passagererne på Kystbanen.

  Læs rapporterne