Gå til hovedindhold

Transportministeren offentliggør ”Redegørelse om kollektiv trafik”

Det er en myte, at den kollektive trafik befinder sig i en nedadgående spiral med faldende passagertal og stigende priser.

Indhold

  Den kollektive trafik stiger år for år, og den stiger stærkere end transporten med bil. Siden 2000 er antallet af personkm med og tog og metro steget 17 pct., mens antallet af personkm i bil m.v. er steget med 7 pct.

  Takststigningerne har siden 2005 ligget på et stabilt, lavt niveau på ca. 3 pct. om året.

  En analyse udarbejdet i 2009 peger på, at selv om København er en dyr by, hvad angår kontantbilletter, så er hovedstaden samtidig en af de billigere hovedstæder i Nordvesteuropa, hvad angår prisen på klippe- og periodekort, som bliver brugt til mere end 9 ud af 10 rejser.

  - Jeg glæder mig over, at den kollektive trafik har vundet markante markedsandele. Togene har vundet markedsandele over biltrafikken, og vi skal sørge for, at vi kan fortsætte den udvikling, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

  Regeringen og alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, indgik 29. januar 2009 aftalen om En Grøn Transportpolitik. Med aftalen er der sat fokus på den kollektive trafik i en grad, der ikke er set tidligere. Ud af de i alt ca. 97 mia. kr. i infrastrukturfonden blev 60 pct. således besluttet anvendt til investeringer i den kollektive trafik.

  Men investeringer alene gør det ikke. Samspillet mellem aktørerne og styringen i sektoren skal også fungere godt. De store investeringer stiller nye krav til organiseringen af hele den kollektive transportsektor.

  Det er vigtigt, at kunderne oplever et sammenhængende tilbud fra den kollektive trafik – hvad enten det drejer sig om trafikinformation, billettyper eller muligheden for smidigt at skifte mellem de forskellige transportmidler. Redegørelse om kollektiv trafik peger på, at aktørerne i en række tilfælde ikke samarbejder om f.eks. nye billettyper eller kundeservice.

  Især i hovedstadsområdet er problemet udtalt pga. de mange aktører. Transportministeriet vil tage initiativ til en dialog med aktørerne i hovedstadsområdet for at drøfte, hvordan samspillet kan forbedres.

  - Det er ikke tilfredsstillende, at aktørerne ikke samarbejder om at tiltrække flest mulige passagerer. Vi skal alle sammen vænne os til, at det ikke er så vigtigt, om kunden tager toget eller bussen; det vigtige er, at han benytter den kollektive trafik og lader bilen stå. Jeg er parat til at tage de nødvendige initiativer for at forbedre sammenhængen i den kollektive trafik, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

  I forbindelse med den igangværende evaluering af lov om trafikselskaber har konsulentfirmaet BSL udarbejdet en rapport for Transportministeriet. Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet i hovedstadsområdet kan forbedres, og til hvordan finansieringsmodellen kan justeres. Konsulentrapporten indgår i evalueringen af lov om trafikselskaber.

  Redegørelsen om kollektiv trafik kan ses her, hvor også handouts og rapporten fra BSL kan findes.

  Samtidig med redegørelsen offentliggøres en publikation, der giver et overblik over den kollektive trafik i Danmark. Publikationen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.