Gå til hovedindhold

Transportministeren styrker cykelturismen i Danmark

Transportministeren har sammen med parterne bag Aftale om Bedre mobilitet af 26. november afsat godt 175 mio. kr. i år til at styrke cyklismen.

Indhold

  Med udmøntningen af de konkrete projekter bliver der over de næste år anlagt omkring 120 km cykelsti, og der etableres en række stitunneller og broer, som bidrager til at forbedre trafiksikkerheden ved blandt andet skoler. Samtidig styrkes cykelturismen og den rekreative cyklisme med dagens aftale.

  Geografisk dækker de 55 projekter, der modtaget støtte, både de største byer og mindre bysamfund i yderområderne. Cykelturister vil få bedre vilkår i hele landet. Både i byen og på landet.

  Aftalen indeholder nogle spændende projekter, der styrker cykelturismen. Det gælder blandt andet Bornholm, som modtager tilskud til en flerårig samlet regional indsats, der har til formål at styrke cykelinfrastrukturen blandt andet med henblik på at understøtte turismeerhvervet på Bornholm. Igennem en række integrerede cykeltiltag som cykelturisme, pendling i byer, cykling til skole og fritid samt kampagner har projektet potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt. Projektet støttes med i alt 56 mio. kr. til og med 2014.

  Som en særlig indsats er der endvidere afsat 5 mio. kr. til at fremme udviklingen af cykelturisme med fokus på danske småøer til lokale projekter, der kan forbedre cykelinfrastrukturen i bred forstand. Disse midler udmøntes særskilt i foråret 2011.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg vil gerne ønske cyklisterne i hele landet tillykke med en historisk god aftale. I år foretager staten en markant investering i cyklismen på 175 mio. kr.

  - Med aftalen er vi blevet enige om at støtte virkelig mange gode og nyskabende cykelprojekter over hele landet. Blandt andet bliver der som følge af dagens aftale anlagt 120 km ny cykelsti, som vil gøre det mere attraktivt at tage cyklen og samtidig forbedre trafiksikkerheden.

  - Cykelturisme kan bidrage til at skabe aktivitet og arbejdspladser i områder, som står over for udfordringer i forhold til økonomisk vækst og erhvervsudvikling. Derfor har vi afsat et markant beløb til at styrke cykelturismen, særligt i yderområderne.

  - Vi har blandt andet valgt at støtte et meget ambitiøst flerårigt projekt på Bornholm. Projektet består af en række integrerede cykeltiltag som cykelturisme, pendling i byer, cykling til skole og fritid samt kampagner og har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt.

  - Aftalen er også en gevinst for andre end cyklisterne. Hvis flere vælger cyklen, vil det reducere trængslen og samtidig forbedre folkesundheden og miljøet. Det hjælper vi på vej med aftalen.


  Link til cykelprojekter i Aftale om Bedre mobilitet