Gå til hovedindhold

Transportministeren vil etablere en forsøgspulje til fremme af varedistribution i byerne udenfor myldretiden

En by kan ikke fungere uden godstransport. Butikker, restauranter og kulturliv er afhængige af at få leveret varer, og det er derfor afgørende at sikre effektive godstransporter til byerne. Øget trængsel samt større fokus på miljø og trafiksikkerhed har sat godstransport til byerne på dagsordenen. Dette er temaet i et oplæg fra Transportministeriet om effektiv godstransport i byerne.

Indhold

    I forlængelse af analysen vil transportministeren etablere en forsøgspulje, der skal yde støtte til projekter der kan fremme distribution af gods udenfor myldretiden.

    - Jeg forstår grundlæggende ikke de restriktioner, som bl.a. København, Odense og Århus lægger for at aflevere gods om natten – én lastbil om natten betyder én lastbil mindre om dagen.  Jeg kan kun appellere til kommunerne om, at man er meget påpasselig, når man eksempelvis fastsætter spærretider for, hvornår gods må komme ind i byerne, og når man begrænser åbenlyst effektive transportløsninger som modulvogntog til havnene som i København, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

    - Vi skal turde tænke nyt og vi skal prøve nye løsninger af. Det vil jeg gerne hjælpe med at fremme med den forsøgsordning om distribution udenfor myldretiderne, som jeg ønsker at iværksætte. Jeg vil derfor tage dette tema op med mine parter i forligskredsen i de kommende transportforhandlinger, fortsætter ministeren.

    Analysen af godstransport til byerne peger klart på, at der er tre forudsætninger for succes på området: Der skal etableres en god dialog, der skal være et robust beslutningsgrundlag, og der skal skabes målrettede løsninger tilpasset de lokale forhold.

    Som transportminister er det mit håb, at en sådan forsøgsordningen kan medvirke til, at der fremadrettet skabes holdbare og effektive løsninger for godstransport i byerne. Jeg vil også være villig til at se på regulering på området, hvis det viser sig, at det er det, der er behov for, siger transportminister Hans Christian Schmidt.