Transportministermøde i Indien om grøn transportpolitik og trafiksikkerhed

19. juni 2010

Transportminister Hans Christian Schmidt mødtes i dag i New Delhi med den indiske minister for veje og vejtransport, Kamal Nath. De to transportministre drøftede blandt andet perspektiverne i øget samarbejde og erfaringsudveksling indenfor infrastruktur, energieffektivitet, trafikledelse, trafiksikkerhed og cykling.

Hans Christian Schmidt fremhævede de danske erfaringer med udviklingen af transportpolitikken og ikke mindst betydningen af de store broprojekter, herunder perspektiverne i den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg har i dag haft et godt møde med min indiske kollega, hvor vi fik lejlighed til at drøfte en række transportpolitiske tiltag i forhold til udfordringerne på transportområdet.  Min indiske kollega er meget optaget af udfordringerne, herunder også de danske erfaringer med trafiksikkerhed og ikke mindst vores cykelkultur.

- Jeg ser frem til at vi kan styrke samarbejdet med Indien på transportområdet. Det er en meget stor og hastigt voksende økonomi. Vi har erfaringer vi kan give til dem. Men der er ingen tvivl om at vi også skal studere hvordan man i Indien arbejder med håndteringen af stigende trafikmængder.

- Min indiske kollega spurgte interesseret til vores kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Jeg var glad for at kunne fortælle om de meget store perspektiver, der er i at binde Danmark og Tyskland tættere sammen, og hvad det kan betyde for både erhvervslivet, den danske transportsektor og den enkelte dansker, når den står klar i 2018.