Udbud af analyse af gods- og passagerstrømme i Østersøen

EU-landene i Østersøen, Norge samt Rusland er gået sammen om at gennemføre en analyse af de forventende gods- og passagerstrømme i regionen frem mod 2030.

15. marts 2010

Analysen støttes økonomisk af EU-Kommissionen.

Udbuddet af analysearbejdet er nu offentliggjort på http://system.allego.se (referencenummer 126813271814228) og http://ted.europa.eu. (dokumentnummer 77284-2010). Projektets titel er Baltic Transport Outlook 2030.

Materialet kan ses, hvis man opretter sig som bruger på de respektive sider.