Gå til hovedindhold

Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet

EU udbyder under TEN-T-programmet (trans-European transport network) støtte til såkaldte ’sømotorvejsprojekter’.

Indhold

  Sømotorvejsprojekter defineres som projekter, der har til formål at samle godstransporten på transportruter mellem havne med henblik på enten at forbedre eksisterende søtransportforbindelser eller etablere nye rentable, regelmæssige og hyppige søtransportforbindelser til godstransport mellem medlemsstaterne.

  Sømotorveje skal ses som led i udviklingen af samlede logistiske systemer med søtransport, havne og baglandsforbindelser.

  Nordsølandene samarbejder om udviklingen af konceptet sømotorveje i regionen og opfordrer hermed konsortier, som mindst består af havne og transportudbydere, til at foreslå projekter vedrørende sømotorveje i Nord-søområdet.

  Et sømotorvejsprojekt kan som TEN-T-prioritetsprojekt få støtte på op til 20 pct. af de samlede projektomkostninger. Sømotorveje skal som minimum omfatte etablering eller udvikling af udstyr eller infrastruktur (f.eks. i form af adgangsveje til og fra havne) i mindst to havne beliggende i mindst to medlemsstater. Konkrete projekter skal foreslås af mindst to lande, og forslagene skal kombinere offentlige og private interesser.

  Se hele meddelelsen om udbudsrunden her (på engelsk), hvor der også er nærmere vejleding om hvem og hvordan, der kan søges.

  Udbuddet kan ses på Transportministeriets hjemmeside (www.trm.dk) og på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.sofartsstyrelsen.dk).

  Det skal bemærkes, at fristen for indlevering af projektforslag er den 31. august 2010.

  For yderligere oplysninger kontakt venligst Søren Clausen på tlf.: 3392 4387 eller Steen Jonssen på 3392 3401.