Gå til hovedindhold

Udtalelse fra transportministeren til statsrevisorernes kritik af SAS

Udtalelse fra transportminister Hans Christian Schmidt i anledning af statsrevisorernes bemærkninger af 17. august 2010 til Beretning nr. 12/2006 om tilsynet med luftfarten.

Indhold

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den anledning:

  - For mig er det helt afgørende, at det er sikkert at flyve i Danmark og med dansk indregistrerede fly. Sikkerheden kan ikke være til diskussion. Én overskridelse af et luftdygtighedsdirektiv er én overskridelse for meget.

  - Der har igennem flere år været sat en række initiativer i gang for at forhindre fremtidige ureglementerede flyvninger hos SAS, der har ansvaret for, at gældende luftdygtighedsdirektiver overholdes.

  - Jeg har bedt SLV om en redegørelse for, hvad der yderligere kan gøres for at komme disse overskridelser til livs.

  - Jeg vil også rette direkte henvendelse til bestyrelsesformanden for SAS for at betone alvoren i sagen.

  For yderligere oplysninger kontakt særlig rådgiver Søren Lauridsen, mobil 30637723.