Gå til hovedindhold

Analyser af IC4

Konsulentfirmaet Atkins har for Transportministeriet gennemført en uafhængig gennemgang af IC4-projektet.

Indhold

  Atkins’ jernbaneeksperter vurderer, at IC4-projektet bør videreføres og toget – med tiden – indsættes i landsdelstrafikken som oprindeligt planlagt. Der er ifølge Atkins primært 3 årsager til, at IC4-projektet ikke bør stoppes:

  1. Grundelementerne i IC4-toget vurderes at være sunde, og de tekniske problemer med IC4 kan løses.
  2. Der eksisterer reelt ikke alternativer til IC4.
  3. IC4-toget er – selv når det tages hensyn til omkostningerne med at færdiggøre toget – et billigt tog.

  Atkins’ undersøgelser peger imidlertid også på, at der i dag er en lang række tekniske problemer med IC4-toget  – bl.a. med døre, aircondition, kobling, bremser m.v. – som samlet betyder, at passagererne i dag oplever et togprodukt med IC4, som ikke er tilfredsstillende. Der udestår således et betydeligt arbejde for DSB, før IC4-toget kan indsættes i landsdelstrafikken som oprindeligt planlagt.

  Atkins’ gennemgang af IC4-projektet, Transportministeriets analyse af alternative materielstrategier og et uddybende notat vedr. de gennemførte undersøgelser kan læses på Transportministeriets hjemmeside.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
  - Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået de eksterne eksperters ord for, at IC4-togene vil kunne bringes i anvendelse. Det er godt for passagererne, fordi vi i dag reelt ikke har noget alternativ til IC4-togene.

  - Jeg er dog – ikke mindst på de mange togpassagerers vegne – ked af, at indsættelsen af velfungerende IC4-tog ikke er lige om hjørnet. Der er stadig opgaver, der skal løses, for at togene kan fungere tilfredsstillende, og mens det står på, har vi - groft sagt - kun vores 96 IC3-tog til at trække det tunge læs i fjerntrafikken mellem landsdelene.

  - Når antallet af tilgængelige tog er begrænset, og når passagertallene heldigvis fortsat stiger, kan det ikke undgås, at det kan mærkes for kunderne. Nu hvor vi har rapporterne på bordet, vil jeg imidlertid straks undersøge, hvilke muligheder der er for at afhjælpe noget af manglen på siddepladser i moderne tog – f.eks. ved at leje flere dobbeltdækkervogne.