Gå til hovedindhold

Analyser af vej- og baneinfrastrukturen efter 2020

Frem mod 2013 gennemfører Transportministeriet en række strategiske analyser, der skal kortlægge udfordringer og løsninger for den langsigtede indretning af Danmarks veje og baner.

Indhold

  Nu foreligger en delrapportering for analyserne, der peger på centrale strategiske valg for udviklingen af de faste forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark, det overordnede bane- og vejsystem i Jylland og mobiliteten i hovedstadsområdet, som skal drøftes politisk når analyserne afsluttes i 2013.

  Som led i aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 besluttede forligspartierne bag aftalen (S, RV, SF, V, DF, LA, K) at gennemføre strategiske analyser af fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder efter 2020.

  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil fortsætte arbejdet med udviklingen af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark, herunder fortsætte undersøgelserne af en Kattegatforbindelse.

  Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

  - Vi ved, at vi kommer til at skulle træffe nogle principielle valg for udviklingen af transportinfrastrukturen i Danmark på langt sigt – efter 2020.

  - Det arbejde, vi nu ser delresultaterne fra, skal hjælpe til, at vi kender både fordele og ulemper ved forskellige projekter, der kan indgå i de samlede langsigtede prioriteringer for infrastrukturen, før vi begynder at drøfte de svære prioriteringer i 2013. Noget af det, vi kommer til at drøfte, er de langsigtede udviklingsmuligheder for:

  • forbindelserne mellem landsdelene
  • det overordnede bane- og vejsystem i Jylland
  • og trafikbetjeningen i hovedstadsområdet

  - Der er tale om mange spændende visioner for infrastrukturen. Der vil være behov for en stram prioritering, som vil skulle ses i tæt sammenhæng med finansieringsmulighederne efter 2020.

  - Jeg ser frem til en god debat om de svære valg i de kommende år.

  Læs delrapporteringen for de strategiske analyser. Man kan læse mere om de strategiske analyser her