Direktør Karen Bladt nyt medlem af bestyrelsen for Bornholmstrafikken Holding A/S og Danske Færger A/S

25. januar 2011

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag udpeget direktør Karen Bladt, HASLE Refractories A/S, til bestyrelsen for Bornholmstrafikken Holding A/S. Karen Bladt indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes snarest muligt.

Bestyrelsen i holdingselskabet består herefter af:

Formand Steen E. Christensen
Næstformand Orla Grøn Pedersen
Bestyrelsesmedlem Karen Bladt
Bestyrelsesmedlem Helga Helene Moos

Karen Bladt vil med Steen Christensen og Orla Grøn Pedersen tillige skulle indgå i bestyrelsen for Danske Færger A/S.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Med udpegningen af Karen Bladt er den sidste brik faldet på plads. Bestyrelsen for Bornholmstrafikken Holding A/S består nu af 4 medlemmer, og jeg er sikker på, at vi i Karen Bladt får et meget kompetent medlem af bestyrelsen. Det er også en fordel, at Karen fra sit arbejde har et nærmere kendskab til transportforholdene til og fra Bornholm.