EU-Kommissionen godkender forlængelse af dansk miljøstøtte til godsoperatører

Miljøtilskuddet til transport af gods på bane genindføres med virkning fra 1. januar 2011.

02. december 2011

EU-Kommissionen har nu godkendt Transportministeriets ansøgning om en forlængelse af miljøstøtteordningen for jernbanegods. Det betyder, at reglerne om miljøstøtte til jernbanegods vil blive genindført hurtigst muligt. Med genindførelse af ordningen vil det blive gjort muligt for godsoperatørerne at ansøge om miljøstøtte fra 1. januar 2011.

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Aftalen indebærer, at der indføres kørselsafgifter for lastbiler. Ifølge EU’s regler bortfalder grundlaget for miljøstøtteordningen, når disse afgifter indføres.

Ordningen blev sat i bero tidligere på året i afventning på EU-Kommissionens afgørelse af Danmarks ansøgning om forlængelse af ordningen.