Gå til hovedindhold

Fakta om Plan B for Kystbanen

Indhold

  Forligskredsen bag udbuddet af Øresundstrafikken (regeringen, DF og RV) iværksatte på baggrund af DSBFirsts usikre situation den 11. april 2011 et arbejde med at sikre betjening af passagerne i den danske del af Øresundstrafikken gennem aktivering af DSB’s assistanceforpligtelse, hvis DSBFirst ikke længere kan videreføre driften – den såkaldte ”Plan B”.

  Der foreligger nu en konkret udmøntning af Plan B, som kan læses her.

  Det har desværre indtil nu ikke været muligt for DSBFirst at finde en langsigtet løsning, som sikrer, at økonomien i DSBFirst Øresund kan bringes i balance.

  Det må derfor forventes, at Plan B skal bringes i anvendelse, med mindre DSBFirst snarest finder en løsning med de svenske trafikkøbere.

  Plan B sikrer, at det nuværende betjeningsomfang på Kystbanen vil kunne fortsætte efter DSBFirsts overdragelse af trafikken til DSB. Trafikstyrelsen og Banedanmark vil endvidere i dialog med de svenske trafikkøbere fastlægge trafikken over Øresundsbroen med udgangspunkt i, at danske hhv. svenske tog på skift kører over broen.

  Da Plan B skal gennemføres inden for rammerne af DSB’s assistanceforpligtigelse, vil det indebære, at danske tog ikke længere kører langt ind i Sverige. Ved at isolere Kystbanetrafikken på denne måde sikres endvidere, at forsinkelser fra Sverige ikke længere vil kunne forplante sig videre op ad Kystbanen.
  ___

  I den forbindelse udtaler transportminister Hans Christian Schmidt:

  - Plan B sikrer, at trafikken på Kystbanen kan videreføres med samme trafikomfang som i dag.

  - Ved at isolere trafikken på Kystbanen – ved at togene fra Kystbanen ikke længere kører flere hundrede kilometer ind i Sverige – sikres det, at forsinkelser fra Sverige ikke længere vil kunne forplante sig videre op af Kystbanen.

   

  Se pressemeddelelse om KPMG's analyse af økonomien i DSBFirst