Handlingsplan vedrørende IC4 og IC2

12. maj 2011

DSB har den 5. maj 2011 givet en status for leverancen af IC4. På den baggrund er det klart, at der er betydelige tekniske problemer med togene. Der er dermed skabt en grundlæggende usikkerhed om perspektiverne for anvendelsen af IC4-tog i Danmark.

Der iværksættes derfor følgende initiativer:

1. Der skal hurtigst muligt ske en afklaring af, om det på baggrund af de tekniske problemer med IC4 er realistisk at tro på, at togene som hidtil planlagt kan indsættes i fjerntogstrafikken til erstatning af IC3-togene.
Der igangsættes derfor en vurdering ved eksterne eksperter af IC4-togenes aktuelle tekniske problemer samt mulighederne for at udbedre disse. Vurderingen vil skulle give et klart billede af IC4-projektets aktuelle udfordringer og vil også kunne indgå i DSB’s fortsatte forhandlinger med AnsaldoBreda.

2. Der nedsættes en hurtigt arbejdende task-force, som skal vurdere alternative materielstrategier for den danske togtrafik i fald IC4-togene ikke som hidtil antaget vil kunne erstatte IC3 i fjerntogstrafikken. Task-forcen skal vurdere forskellige alternative materielstrategier for både fjern- og regionaltrafikken og herunder vurdere konsekvenserne i forhold til den service, der kan tilbydes passagererne, samt konsekvenserne i forhold til IC2-leverancen. Det er en forudsætning, at der sikres robuste og holdbare løsninger i forhold til regionaltrafikken.

3. DSB beder deres eksterne advokat om at vurdere mulighederne for – og de økonomiske konsekvenser ved – en opsigelse af kontrakten om levering af IC4 og IC2 mellem DSB og AnsaldoBreda.


Læs eksternt review af IC4 og IC2 og alternative materielstrategier som konsekvens af IC4