Henrik Dam Kristensen hilser på sine EU-kolleger ved Rådsmøde for EU’s transportministre

Som en af de første opgaver deltog den nyudnævnte transportminister Henrik Dam Kristensen i dag på rådsmødet for EU’s transportministre i Luxembourg.

Foto: Transportministeriet

06. oktober 2011

På rådsmødet gav ministrene en række mandater til Kommissionen om at påbegynde aftaler mellem EU og luftfartsorganisationen Eurocontrol, mellem EU og Aserbajdsjan om luftfartssamarbejde og mellem EU og en række 3. lande om vejtransport.

Mødet var en god mulighed for Henrik Dam Kristensen til at mødes med sine europæiske transportministerkollegaer. Det gav også anledning til at orientere om forberedelserne til det danske EU-formandskab, som Danmark overtager den 1. januar 2012.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med mit nye arbejde som transportminister, og jeg ved at en af mine første store opgaver bliver at lede Rådets arbejde i EU på transportområdet fra 1. januar. Netop det europæiske arbejde har jeg jo beskæftiget mig med tidligere både som minister og som medlem af Europa-Parlamentet. Derfor er det vigtigt for mig, som noget af det første, at hilse på alle mine mange kollegaer i Europa. De personlige kontakter er vigtige, hvis man skal kunne nå langt i et formandskab.

Ministrene fik lejlighed til at drøfte støtteprogrammet for finansiering af infrastruktur i Europa – det såkaldte transeuropæiske transportnet, TEN-T.  Europa-Kommissionen ventes den 19. oktober at fremlægge et omfattende forslag om revidering af de retningslinjer, der skal gælde for støtteprogrammet.  Det er et vigtigt forslag, der definerer kriterierne for EU-støtte til fremtidige infrastrukturprojekter på transportområdet.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
- Jeg synes, vi havde en spændende debat om det kommende forslag om ændring af TEN-T støtteprogrammet. Det bliver en stor sag under dansk EU formandskab, og derfor lyttede jeg nøje til, hvad de forskellige lande sagde. Det bliver spændende at se, hvor langt Danmark kan nå med denne sag.