Gå til hovedindhold

Henrik Dam Kristensens kommentar til udtalelse fra omegnskommunerne om betalingsring:

Indhold

    - Jeg har med stor interesse læst udtalelsen fra Omegnskommunernes Samarbejde. Den indeholder en lang række gode forslag, som naturligt vil indgå i det fremtidige forberedende arbejde om trængselsafgifter.

    - Jeg er meget enig i, at der er behov for investeringer i kollektiv trafik.  Det er klart, at med et provenu fra trængselsafgifter bliver det muligt at investere i bedre og billigere kollektiv trafik.

    -Det er klart, at alle berørte kommuner skal inddrages, høres og have reel indflydelse i forhold til den fremtidige udvikling af den kollektive trafik.