Gå til hovedindhold

HyperCard: Aftale om billigere kollektiv trafik til unge

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om et nyt ”HyperCard” til unge, som vil gøre det markant billigere at benytte den kollektive trafik.

Indhold

  Bag aftalen står regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

  HyperCard’et vil koste 300 kr. om måneden og vil være for alle unge, der er indskrevet på ungdomsuddannelse (dvs. gymnasier, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser m.v.).

  Kortet giver de unge adgang til al kollektiv transport i deres hjemtakstområde, adgang til de relevante zoner i nabotakstområdet, hvis skole og bolig ligger i forskellige takstområder samt rabat på kollektiv trafik i resten af landet. Hvis man eksempelvis bor i Nørre Broby på Fyn og går på gymnasium i Faaborg kan man bruge HyperCardet til rejsen, men kortet gælder også, hvis rejsen går til Odense på shopping.

  Partierne bag aftalen har afsat 400 mio. kr. til det nye HyperCard, som i første omgang søsættes som et toårigt forsøg fra midten af 2011 til midten af 2013.

  Ud over det nye HyperCard har parterne også valgt at afsætte over 32 mio. kr. til projekter, der kan gøre den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv. Der er tale om en række projekter fordelt over hele landet.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Jeg er stolt af, at vi i dag er blevet enige det nye HyperCard. Kortet vil gøre det meget mere attraktivt for de unge at benytte den kollektive trafik, og det er vigtigt, hvis vi vil opfylde ambitionen om at flere skal benytte den kollektive trafik.

  - Jeg tror, at det er, når man er ung, at man skal lære at færdes hjemmevandt i den kollektive trafik. Hvis man lærer det der, er der større chance for, det hænger ved. Jeg er sikker på, at HyperCard’et vil have en stor effekt for at opfylde dette mål.

  - Med denne nye transportaftale søsætter vi også en række initiativer på busområdet fordelt over hele landet. Disse konkrete projekter, som er medfinansieret af kommuner, regioner og trafikselskaber er en del af vores langsigtede indsats for en bedre busdrift i Danmark.

  - Over de sidste par år har regeringen og forligspartierne således investeret over 400 mio. kr. i nye projekter og initiativer på busområdet.

  Link til busprojekter: Fremkommelighedspuljen