Gå til hovedindhold

Indførelse af ordninger til sikring af pilotelevers indbetaling for undervisning

Trafikstyrelsen vil fra juli 2011 indføre en række frivillige ordninger, så elevernes forudbetaling for deres undervisning bedre kan sikres.

Indhold

  Det sker på baggrund af de uheldige tilfælde, hvor danske flyveskoler er lukket, og hvor pilotelever som konsekvens har mistet deres forudbetaling for undervisning.

  Ordning 1:

  Den såkaldte ”good practice” ordning består af følgende:

  1. Betaling og undervisning skal så vidt muligt udveksles samtidigt,
  2. eleverne skal præsentere en bankgaranti for hele uddannelsens pris, og
  3. flyveskolen skal præsentere en ubetinget bankgaranti på f.eks. 150.000 kr. pr. elev, dog minimum 1.000.000 kr. pr. flyveskole.

  Ordning 2:

  Flyveskolerne underskriver en ”tro og love erklæring”, hvor det fremgår, at flyveskolen ikke modtager forudbetaling for undervisningen.

  Begge ordninger vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside med angivelse af hvilke skoler, der opfylder hvilke af ovenstående ordninger.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i denne sammenhæng:

  -Jeg er meget glad for, at Trafikstyrelsen nu indfører ordninger, der sikrer, at piloteleverne ikke kommer økonomisk i klemme, hvis flyveskolen må lukke. Det kan have betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte elev, og for nogle betyde, at de helt må opgive at gennemføre deres uddannelse.

  -Når ordningerne er etableret, kan eleverne gå ind på Trafikstyrelsens hjemmeside og undersøge, om flyveskolerne er med i de frivillige ordninger, og det giver alt andet lige eleverne bedre beskyttelse og bedre information, når de skal vælge et uddannelsessted.