Kommentar fra transportminister Hans Chr. Schmidt på baggrund af DSB's ekstraordinære bestyrelsesmøde i dag:

09. april 2011

- DSB's bestyrelse har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at kammeradvokaten på dagens ekstraordinære bestyrelsesmøde har advaret om væsentlige statsstøtteretlige problemstillinger i forholdet mellem DSB og DSB First. Desuden oplyser DSB, at de nu forventer et betydeligt driftsunderskud i DSB First for 2011. Det fremgår også, at DSB forventer, at der for årsregnskabet for 2010 hensættes et betydeligt beløb til betaling af tab på kontrakt og eventuelle tilbagebetalingskrav i forbindelse med statsstøtte. Endelig fremgår det, at Øresundstrafikken fortsætter uændret i regi af DSB First indtil en bedre og mere økonomisk holdbar model til gavn for kunderne er fundet.

 - De oplysninger tilsammen bekymrer mig voldsomt, ikke mindst i lyset af rigsrevisors og øvrige revisorers kritik, kammeradvokatens vurdering om statsstøtte og de offentliggjorte oplysninger om omfanget af de økonomiske mellemværender mellem DSB og DSBFirst. Jeg har derfor her til aften indkaldt forligskredsen bag Kystbanen (RV, V, K, O, Q) til hastemøde mandag morgen kl. 9.00 i Transportministeriet. Jeg vil forelægge forligskredsen en overordnet model for en "Plan B", som kan sættes i værk, hvis DSBFirst må opgive at fortsætte driften. Jeg har før sagt, at mit primære ansvar som transportminister i denne sag er, at der kører tog på Kystbanen. Det ansvar agter jeg at stå ved, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

 - Jeg har samtidig efter aftale med formanden for Folketingets Trafikudvalg bedt om foretræde for udvalget tirsdag, så jeg kan give en grundig orientering om sagen, herunder forligskredsens drøftelser.

 - Jeg kan desuden oplyse, at jeg på baggrund af sagens alvor i dag har besluttet at aflyse mit tre dages besøg i Indien om luftfart, som var planlagt med afrejse i aften.

For yderligere information og kommentarer kontakt:
Søren Lauridsen, 30637723