Gå til hovedindhold

Ny analyse om infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden

En ny rapport, som Copenhagen Economics har udarbejdet for Transportministeriet viser, at bedre infrastruktur får pendlere til at arbejde mere.

Indhold

  Der er en bred enighed om, at infrastrukturforbedringer er en væsentlig forudsætning for økonomisk vækst. Sådanne såkaldte ”dynamiske effekter” indgår imidlertid ikke, når man i dag beregner den samfundsmæssige værdi af infrastruktur. Dermed undervurderes den samlede værdi af infrastrukturforbedringer.

  Transportministeriet har i januar 2010 offentliggjort en rapport, der påviser, at hvis blot en mindre del af en rejsetidsbesparelse bliver brugt til at arbejde, så vil det give ganske betydelige ekstra gevinster af investeringer i infrastruktur og bedre mobilitet.
  Konkret tyder resultaterne på, at en time sparet rejsetid medfører, at pendlere vælger at bruge mellem 10 og 15 minutter på at arbejde mere.

  I undersøgelsen er der blevet udvalgt fem motorvejsprojekter, der blev færdiggjort i tidsrummet 2000-2010. Intet tyder dog på, at der ikke også kunne måles tilsvarende effekter i forbindelse med baneprojekter.

  Resultaterne har dermed den implikation, at rejsetidsbesparelser opnået ved bedre infrastruktur bør tillægges en større værdi, end den værdi de tillægges i dag. Analysen peger på, at værdien af sparet rejsetid for pendlere bør opjusteres med omtrent 60 pct.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i forbindelse med udgivelsen af rapporten:

  - For mig som transportminister er det naturligvis et utrolig vigtigt budskab, at denne rapport understreger infrastrukturens betydning for at fremme økonomisk vækst. Det er noget, de fleste ved, men de færreste kan dokumentere.

  - Det er set i dette lys spændende at modtage en rapport, der bygger på helt nye analyser og metoder. Der findes mig bekendt i den internationale litteratur kun ganske få analyser, der konkret opgør sammenhængen mellem infrastrukturforbedringer og arbejdstid.

  - Det er vigtigt og en klar prioritet for mig, at vi hele tiden udbygger vores viden, så vi bliver i stand til bedre til at tage konkret højde for bl.a. de her dokumenterede gevinster for arbejdsmarkedet, men også i forhold til eksempelvis virksomheders lokalisering og produktivitet.

  Læs rapporten ”Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden”.

  Læs temaet Transportens samfundsværdi.