Gå til hovedindhold

Ny ansøgningsrunde for EU's støtteprogram Marco Polo

EU har offentliggjort dette års ansøgningsrunde for Marco Polo-programmet.

Indhold

  Marco Polo-programmet har til formål at begrænse trængslen på vejene i Europa og forbedre godstransportsystemets miljøpræstationer ved at overflytte godstransport fra vej til sø og bane. Budgettet for den samlede ansøgningsrunde for 2011 er på knap 450 mio. kr.

  Der er mulighed for at ansøge om støtte til fem projekttyper:

  • Trafikoverflytningsprojekter (Modal shift): Overflytning af gods fra vej til nærskibsfart, jernbane og/eller indre vandveje
  • Katalysatorprojekter: Støtte til teknologidrevne projekter, der ændrer måden, hvormed transport med jernbane og skib (ikke-vejtransport) bliver udført på.
  • Sømotorvejsprojekter (MoS): Projekter der overflytter større mængder gods fra veje og til skib.
  • Trafikforebyggelsesprojekter: Projekter der sigter mod at reducere vejtrafik ved at optimere logistik-værdikæder f.eks. ved at undgå tomme tilbageture.
  • Fælles læringsprojekter: Projekter der fremmer læring og samarbejde i logistikværdikæden

  Bemærk, at EU i denne ansøgningsrunde giver prioritet til nærskibsfartsprojekter, der sigter mod at mindske udledningen af forurenende emissioner fra skibsfarten, herunder især udledningen af svovl.

  Ansøgninger, der sendes direkte til EU, skal være Europa-Kommissionen i hænde senest den 16. januar 2012.

  Ansøgningsskemaer, samt generelle oplysninger om programmet og ansøgningsvejledninger, findes på Marco Polo-hjemmesiden.

  Yderligere oplysninger kan fås hos specialkonsulent Søren Clausen (scl@trm.dk) eller fuldmægtig Thomas Rousing-Schmidt (tro@trm.dk), Transportministeriet.