Gå til hovedindhold

Ny EU-transportstrategi skal sætte fart på Europas udvikling

EU-Kommissionen har med en ny hvidbog fremlagt sin strategi for udviklingen af transportsystemerne i Europa.

Indhold

  Hvidbogen har et sigte frem mod 2020 - og på nogle områder helt frem til 2050. Den præsenterer en lang række initiativer, der vil kunne fremsættes som konkrete forslag over den næste årrække.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

  - Den nye hvidbog understreger netop, at vi i EU har behov for en konkurrencedygtig og effektiv transportsektor, som kan bidrage til væksten i hele regionen. Samtidig skal vi arbejde med miljødimensionen. Det kræver gode fælles regler i EU, og at vi i de enkelte lande arbejder for at udvikle stærke transportsystemer.

  - EU-samarbejde handler også om at skabe fair konkurrencevilkår mellem landene. Men vi skal samtidig gøre os det helt klart, at EU som helhed skal være en effektiv og konkurrencedygtig region i den globale økonomi. Det kræver en kæmpe indsats på transportområdet.

  - En betydelig andel af EUs lovgivning vedrører transportområdet, og det er der gode grunde til, fordi næsten alle transportformer er grænseoverskridende. Men det understreger samtidig, at vi skal være meget opmærksomme på EU-Kommissionens strategiske overvejelser.

  - Hvidbogen kommer til at spille en vigtig rolle for EUs arbejde i de kommende år - også under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012.

  - Hvis jeg skal nævne et konkret initiativ i hvidbogen, som jeg er ekstra glad for, så er det, at Kommissionen vil tilrette reglerne på modulvogntogsområdet. Det vil være af stor værdi miljømæssigt, trængselsmæssigt og omkostningsmæssigt, hvis man kan køre på tværs af landegrænser med modulvogntog.


  Se EU-Kommissionens hvidbog